Hội thi Ca múa nhạc ngành GDĐT cụm THPT huyện Tịnh Biên, 2018-2019